zelf borduren
stijlkenmerken
geschiedenis
werkwijze
klein|groter|groot
klein|groter|groot
ontwerpen
uitvoeringen
ontwerpen
uitvoeringen
ontwerpen
Miao
stijl, ontwerpen
uitvoeringen
stijl, ontwerpen
stijl, ontwerpen
stijl, ontwerpen
roosters
DMC kleuren
blog
patroon van de week
nieuw(s)
links
deze site en u
contact
wikitopia
foto van een deel van het werkstuk "druivenstaarten"
start>Assisi: werkwijze

detail uit borduurwerk "schild".werkwijzedetail uit borduurwerk "schild".

detail borduurwerk "zwanen".Materiaal
detail borduurwerk "zwanen".Beginnen
detail borduurwerk "zwanen".De drie onderdelen van Assisi's borduren:

detail van het borduurwerk "zwanen".Het borduren van de contouren van de motieven.
detail van het borduurwerk "zwanen".Het opvullen van de achtergrond
detail van het borduurwerk "zwanen".Het borduren van de randversiering.

detail borduurwerk "zwanen".Alternatieve methodes


Materiaal

De ondergrond

Voor de ondergrond is het noodzakelijk om stof te gebruiken met een gelijk aantal draden per centimeter in horizontale en verticale richting. We adviseren om wit of naturel katoen of linnen te gebruiken met 10 à12 draden per centimeter. Hoewel ook zogenaamde aida stoffen gebruikt kunnen worden, bevelen wij dat beslist niet aan. Deze stoffen doen afbreuk aan de levendigheid van het werk en maken het erg strak en steriel. Daarbij zijn halve kruissteekjes moeilijk te maken.

Garen

Als garen is D.M.C.-garen nr.16 zeer geschikt (Bij borduren op stof met 10 draden per centimeter). Dit is niet het bekende splitgaren, maar is een enkele draad en wordt per streng van ongeveer 23 meter verkocht. Er zijn wat minder kleuren verkrijgbaar, dan bij het bekende splitgaren, maar dat is geen probleem. Mocht u toch liever kiezen voor het bekende splijtgaren, gebruik dan voor de contouren en de randversiering 3 draadjes en voor de kruisjes 2 draadjes. Wanneer u dan over 3 draden borduurt, wat bij Assisi borduurwerk gebruikelijk is (zie werkwijze), dan krijgt de achtergrond een enigszins open structuur wat ikzelf veel mooier vind dan een dichte structuur. De fijnheid van het geheel is dan zo dat een borduurwerkstuk wat aan een wand wordt geëxposeerd op een normale kijkafstand goed tot zijn recht komt.
Echte zijde is natuurlijk ook mogelijk. Geborduurd op linnen kan dat denk ik de mooiste resultaten opleveren. Afstemming van dikte van de draad met de fijnheid van de stof waarop u borduurt moet u zelf onderzoeken.

N. B Het ziet er naar uit dat het garen nr. 16 niet meer gemaakt wordt (2008)

Kiezen van de kleuren

Bij het kiezen van de kleuren is voorzichtigheid geboden. Door de kracht van de ontwerpen komen zachte en zoete kleuren niet in aanmerking. Voor de contouren is het het mooiste om donkere kleuren te gebruiken, die goed afsteken tegen de te gebruiken heldere kleuren voor de achtergrond. De volgende kleurencombinaties zijn bijzonder fraai gebleken (de nummers zijn DMC nummers):

 • echt zwart (nr. 310) met indigoblauw (nr.322 of nr. 312)
 • echt zwart ( nr. 310) met Turks rood (nr. 321)
 • echt zwart (nr. 310) met saffraan geel (nr. 740)
 • indigoblauw (nr. 939) met mahoniebruin (nr. 301 of 421)
 • mosgroen (nr. 935) met mahoniebruin (nr. 400)

Natuurlijk zijn ook andere combinaties mogelijk, maar de kleuren moeten beslist contrasteren.

Naald

Gebruik als naald een stompe borduurnaald om de ondergrond en de borduurdraden niet onnodig te splitsen. De dikte van de naald moet natuurlijk passen bij de fijnheid van de stof en de dikte van de draad waarmee u borduurt. De draad moet niet te gemakkelijk uit het oog van de naald glippen. Probeer er eventueel een paar uit en kies degene, die u het best bevalt.

Beginnen

Hoewel de techniek van Assisi's borduren zeker niet moeilijk is, is het wel zo slim om met een van de eenvoudige patronen, een smalle rand of een medaillon, te beginnen. Vooral omdat de werkvolgorde van belang is. Bij een handige volgorde constateer je fouten, die je maakt, het snelst en is herstel het minste werk. Want fouten bij het borduren van de contouren kun je niet laten zitten omdat je dan niet "uitkomt" bij het borduren van de achtergrond.
De smalle randjes, vooral die met eendjes kunnen beslist toegepast worden bij iets van kinderen. Ikzelf maak nooit een toepassing, al mijn werk hangt aan de muur op één (sier)kussen na.
Print het patroon wat u wilt gebruiken uit, bepaal de 2 kleuren die u wilt gebruiken en koop een stukje borduurlinnen of borduurkatoen (10,11 of 12 draden per centimeter). Beslis welk garen u gaat gebruiken: splitgaren of DMC no. 16 en u kunt beginnen.

Het borduren van de contouren van de motieven.

deel van het patroon "duiveltjes".
dit patroon wordt bij de uitleg gebruikt als voorbeeld

De contouren worden geborduurd in een heengaande en een teruggaande rijgsteek (rechte steek). Er wordt in horizontale, verticale en diagonale richting gewerkt. Er wordt steeds over drie draden geborduurd.

uitleg van het borduren van de contouren, figuur 0.
 

De dunne grijze lijnen stellen de stofdraden voor. De zwarte lijntjes de borduurdraad aan de bovenkant van de stof, de stippellijntjes de borduurdraad aan de onderkant van de stof. Iedere steek wordt geborduurd over drie stofdraden, zowel in horizontale als verticale als diagonale richting. Over drie draden borduren is hetzelfde als steeds twee gaatjes overslaan. Door later terug te gaan worden de contouren afgemaakt. Zie ook de volgende afbeeldingen.

Begin in het midden van de stof met het midden van het patroon. Borduur heengaand de contouren zonder eventuele details.

Het is een beetje lastig, maar bij Assisi's borduurwerk kun je je geen foutjes permitteren. Dat geeft onherroepelijk problemen bij het opvullen van de achtergrond. Nu is een vergissing af en toe niet te vermijden. Om het extra werk tot een minimum te beperken en eventuele foutjes zo snel mogelijk te ontdekken is het handig de volgende spelregels in acht te nemen:
Borduur met de rijgsteek, dus niet de contouren ineens. Dat is uitermate lastig uithalen en na het ontdekken van een fout dubbel zoveel werk.
Kien de werkvolgorde zo uit, dat u zo dicht mogelijk bij reeds geborduurde delen blijft. Aan deze reeds geborduurde delen kunt u zien of uw werk nog klopt. Probeer ook zo snel mogelijk aan te sluiten bij een reeds geborduurd deel.
Sla alle details op de heenweg over, die borduurt u dan op de terug weg. De tekeningen 1 t/m 8 hieronder geven nog enige toelichting.

uitleg van het borduren van de contouren, figuur 1.
fig 1
  uitleg van het borduren van de contouren, figuur 2.
fig 2
  uitleg van het borduren van de contouren, figuur 3.
fig 3
  uitleg van het borduren van de contouren, figuur 4.
fig 4

Zie de figuren 1 t/m 4 hierboven: De kleine pijltjes geven de borduurrichting aan. De zwarte lijn is de draad aan de bovenkant, de stippellijn de draad aan de onderkant van de stof. Begin in het midden van het patroon (zie fig. 1 grote pijl). Kom je bij een deel van de contouren dat al klaar is (fig.2 grote pijl),ga dan terug (fig 3), tot u bij een nog niet geborduurd deel van de contouren bent aangekomen (fig. 4 grote pijl). 

uitleg van het borduren van de contouren, figuur 5.  
Ga verder met het nog niet geborduurde deel, zonder details van de contouren te borduren.Kom je bij een deel van de contouren dat al klaar is (grote pijl)....
 
uitleg van het borduren van de contouren, figuur 6.  
ga dan terug. Borduur op deze terugweg ook de details (grote pijl).
 
uitleg van het borduren van de contouren, figuur 7.  
Nog meer geborduurde details op terugweg bij de grote pijlen
 
 
Ga alsmaar terug tot een nog niet geborduurd deel en ga daar mee verder (grote pijl).

Het opvullen van de achtergrond

Borduren van de kruissteken

In onderstaande tekeningen stellen de dunne grijze lijnen de stofdraden voor van de stof waarop geborduurd wordt.

De groene lijnen stellen de borduurdraad voor en de zwarte stippellijnen de borduurdraad aan de onderkant van de stof.

De pijlen geven de borduurrichting aan.

Bij Assisi's borduurwerk worden steeds, zowel in horizontale als in verticale richting, 2 gaatjes van de stof waarop geborduurd wordt overgeslagen en de naald in het derde gaatje gestoken ( dat is hetzelfde als borduren over drie draden).

uitleg van het borduren van kruissteekjes, figuur 1. Bij het borduren van rijen kruisjes worden de kruisjes in twee etappes gemaakt. Eerst van links naar rechts halve kruisjes (zie op de tekening bij 1) en vervolgens worden van rechts naar links de kruisjes afgemaakt (zie op de tekening bij 2).
   
uitleg van het borduren van kruissteekjes, figuur 2. Bij meerdere rijen worden eerst alle rijen voor de helft geborduurd (zie bij 3) en dan teruggaand worden alle rijen een voor een afgemaakt (zie bij 4).
 
uitleg van het borduren van kruissteekjes, figuur 3.

In een borduurwerk worden alle kruisjes in een richting gewerkt. Dat wil zeggen ofwel in horizontale richting of in verticale richting. Ook ligt bij ieder kruisje de bovenliggende draad steeds in dezelfde richting. Dit om een gelijkmatig effect te krijgen.

 

Het opvullen

Begin links onder met een horizontale rij halve kruissteken. Aan het eind van deze rij gaat u in de rij daarboven weer met halve kruissteken terug. Zo gaat u van recht naar links en van links naar rechts en vult u de achtergrond op met halve kruissteken. Zodra u niet meer verder kunt, gaat u terug terwijl u de halve kruissteken afmaakt. Maar zodra u weer bij een leeg gedeelte van de achtergrond gekomen bent, gaat u verder met halve steken op dat lege gedeelde tot u niet meer verder kunt. U gaat weer terug enz. enz. Bestuur de reeks figuren hieronder, zodat u een goed beeld krijgt van hoe het werkt. In het begin is het even lastig, maar gaandeweg gaat het als maar gemakkelijker.

uitleg van het opvullen van de achtergrond, figuur 1.

uitleg van het opvullen van de achtergrond, figuur 2.

uitleg van het opvullen van de achtergrond, figuur 3.

uitleg van het opvullen van de achtergrond, figuur 4.

uitleg van het opvullen van de achtergrond, figuur 5.

De rand

Tenslotte wordt de rand geborduurd. Deze wordt ook in een heengaande en teruggaande rijgsteek (rechte steek, Holbein steek) geborduurd over drie draden.

Alternatieve methoden

 • De contouren in één keer borduren, in plaats van in een heen en teruggaande toer.
  Nadeel: wanneer je bij een fout terug moet is het lastiger uithalen en het zijn het dubbele aantal steken.
 • Over twee draden borduren in plaats van over drie.
  Voordeel: je maakt minder fouten en je kunt iets sneller werken.
  Nadeel: Ik heb een enkel stuk geborduurd over 2 draden, maar vond het resultaat minder bevredigend. Mijn werkstukken hangen aan de muur ter decoratie. Ze komen dan het mooiste uit wanneer de fijnheid overeenkomt met de afstand vanwaar je er normaal naar kijkt. Omdat over 2 draden borduren fijner werk oplevert, vind ik ze minder sprekend. Bij een andere toepassing is dat misschien anders: bij situaties waar je het werk van meer dichtbij bekijkt.
 • Je kunt ook eerst de achtergrond borduren en daarna pas de contouren.
  Nadeel: ik heb het nooit geprobeerd, maar het lijkt mij aanzienlijk lastiger
  Voordeel: de contouren komen beter uit.
 • Je kunt ook een andere steek gebruiken in plaats van de kruissteek. Vroeger werd vaak een verlengde kruissteek gebruikt. Maar misschienheeft u wel andere ideeën.

to the top of the page


Copyright©jos hendriks, 2005-2008